Preklopi na glavno vsebino

SPLOŠNI POGOJI IN DOLOČILA

Naši pogoji in določila:

Tukaj boste našli pomembne informacije glede nakupov pri ABOUT YOU SE & Co. KG.

1. Sklenitev pogodbe:

Predstavitev produktov v spletni trgovini ne predstavlja zavezujoče pogodbe, ampak neobvezujoč spletni katalog. S klikom na gumb "Naročilo z obveznostjo plačila" potrošnik odda obvezujoče naročilo glede izdelkov v spletni nakupovalni košarici. Potrditev prejema naročila se izda takoj po oddaji naročila in ne predstavlja sprejema pogodbe. Potrošnikovo naročilo lahko sprejmemo tako, da pošljemo potrdilo o prejemu naročila prek elektronske pošte ali pa z odpošiljanjem izdelkov v roku dveh dni.

2. Navodila za odstop od pogodbe

Pravica do odstopa od pogodbe

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od te pogodbe.

Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje ABOUT YOU SE & Co. KG (Domstraße 10, 20095 Hamburg, Nemčija, E-Naslov: [email protected] ) o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti ali elektronski pošti). V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec.

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Učinki odstopa od pogodbe

Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja). Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov. Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.

Potrošnik blago vrne ali izroči nam ali našemu izbranemu prevozniku brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, ko je potrošnik obvestil podjetje o odstopu od pogodbe. Vračilo je pravočasno, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka.

Blago potrošnik vrne na stroške podjetja.

Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.

Konec navodil o odstopu

Vzorčni odstopni obrazec

Izpolnite ta obrazec samo v primeru, da želite odstopiti od pogodbe in ga pošljite na naslov:
ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Nemčija, E- Naslov: [email protected]
S tem Vas obvešam/o*, da odstopam/o* od pogodbe:

o prodaji sledečega blaga:
naročenega dne*/ prejetega dne*:
Ime in priimek potrošnika(ov):
Naslov potrošnika(ov):
Podpis potrošnika(ov) samo v primeru, da je ta obrazec izpolnjen na papirju:
Datum________________________________

*Izbrisati kot ustreza


3.Izključitev / Potek pravice do odstopa od pogodbe:

V skladu z 5. odstavkom 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), je pravica do odstopa od pogodbe izključena v primerih pogodb o dobavi blaga, ki ni bilo predhodno proizvedeno in ki potrebuje potrošnikovo osebno odločitev ali določitev ali je bilo očitno prilagojeno potrošniku; pravica poteče predčasno za pogodbe o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je bil pečat odprt po dobavi.

4. Prostovoljna pravica do vračila v roku 100 dni od prejema blaga:

Poleg zakonsko določene pravice do odstopa, omenjene zgoraj, podjetje potrošniku jamči pravico do prostovoljnega vračila za obdobje 100 dni od prejema blaga. Prav tako lahko potrošnik odpove pogodbo potem, ko je 14-dnevni odstopni rok potekel, tako, da vrne blago v roku 100 dni od prejema (rok začne teči dan po prejemu blaga), v kolikor je blago v originalni embalaži in je v celem stanju ter v kolikor ni bilo uporabljeno ali poškodovano in v kolikor ne predstavlja blaga, ki je bilo narejeno po potrošnikovih natančnih navodilih ali je očitno prilagojeno potrošniku. Pravočasno odpošiljanje blaga se šteje kot pravočasno vračilo.
Blago mora biti odposlano nazaj na: ABOUT YOU SE & Co. KG, c/o Hermes Fulfilment GmbH; Bannwarthstraße 5, 22179 Hamburg.
Jamstvo pravice do prostovoljnega vračila, sklenjeno s pogodbo, ne vpliva na potrošnikove zakonsko določene pravice in zahtevke. Še posebej velja to za potrošnikovo zakonsko določeno pravico do odstopa od pogodbe in potrošnikove zakonsko določene jamčevalne zahtevke, ki mu ostajajo na voljo.

5. Odpošiljanje:

Dostave so v osnovi veljavne samo v Sloveniji. Blago se izda samo v količinah, običajnih za gospodinjstvo, ter je izdano samo končnemu potrošniku.

6. Garancija:

Če je blago poškodovano, ste upravičeni do zakonsko določenih garancijskih zahtevkov v skladu s slovenskim Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot). ABOUT YOU ne daje nobenih dodatnih jamstev povezanih s poškodbami blaga, razen tistih, ki so zakonsko določene.

7. Cena dostave:

Za naročila z vrednostjo od 19,90 EUR naprej je dostava za vas brezplačna. Če je vrednost naročila nižja, veljajo stroški dostave v višini 2,90 EUR z DDV na posamezno naročilo.

8. Načini plačila:

Plačilo se lahko v osnovi izvede prek PayPala, kreditne kartice (MasterCard in Visa), debetne kartice (Maestro), z metodo Google Pay, Apple Pay ali v gotovini ob dostavi pošiljke. Pri takojšnjem plačilu ni popustov v gotovini. Podjetje ABOUT YOU SE & Co. KG si pridržuje pravico do ponudbe specifičnih načinov plačila samo za zahtevano naročilo, t.j. samo načine, povezane z ustrezno bonitetno oceno zaradi varovanja našega kreditnega tveganja.

Plačilo prek PayPala

Potrošnik plača neposredno prek svojega PayPal računa. Potem ko odda naročilo, bo preusmerjen na PayPal, da potrdi vrednost naročila. Takoj, ko je potrošnikov PayPal račun obveščen o njegovi avtorizaciji, se prične odprema blaga – odvisno od časa odpreme navedenega v opisu blaga. Po odpremi in potem, ko bodo odšteti vsi popusti, boni itd., bo potrošnikov PayPal račun bremenjen za dejanski znesek računa. Blago, ki je bilo narejeno po potrošnikovih natančnih navodilih ali ki je bilo očitno prilagojeno potrošniku, bo vodilo do takojšnje bremenitve njegovega PayPal računa z dejanskim zneskom računa, potem ko so bili odšteti vsi popusti, boni, itd.

Plačilo z Apple Pay

Plačuje se neposredno preko svojega Apple računa. Ko oddaš svoje naročilo, te bo stran avtomatsko preusmerila na tvoj Apple račun, kjer moraš znesek plačila potrditi. Takoj, ko smo obveščeni o avtorizaciji, lahko nadaljujemo z odpošiljanjem tvojega naročila, ki pa bo seveda odvisno od časa dostave, ki je navedena ob izbranih izdelkih. Glede na izbrano plačilno metodo, določeno na tvojem Apple Pay računu, bo le-ta bremenjena z dejanskim zneskom na računu, pri čemer se odštejejo morebitni popusti, kuponi itd., takoj po opravljeni avtorizaciji ali odpremi.

Plačilo z Google Pay

Plačuje se neposredno preko svojega Google računa. Ko oddaš svoje naročilo, te bo stran avtomatsko preusmerila na tvoj Google račun, kjer moraš znesek plačila potrditi. Takoj, ko smo obveščeni o avtorizaciji, lahko nadaljujemo z odpošiljanjem tvojega naročila, ki pa bo seveda odvisno od časa dostave, ki je navedena ob izbranih izdelkih. Glede na izbrano plačilno metodo, določeno na tvojem Google Pay računu, bo le-ta bremenjena z dejanskim zneskom na računu, pri čemer se odštejejo morebitni popusti, kuponi itd., takoj po opravljeni avtorizaciji ali odpremi.

Plačilo s kreditno kartico

Plačilo se izvede takoj med postopkom naročanja in sicer tako, da potrošnik vnese podatke o svoji kreditni kartici. Po odpremi naročila bo potrošnikova kreditna kartica bremenjena za dejanski znesek računa, potem ko bodo odšteti vsi popusti, boni, itd. Blago, ki je bilo narejeno po potrošnikovih natančnih navodilih ali ki je bilo očitno prilagojeno potrošniku, bo vodilo do takojšnje bremenitve njegove kreditne kartice za dejanski znesek računa, potem ko so bili odšteti vsi popusti, boni, itd.

Plačilo v gotovini ob dostavi

Plačilo za blago bo izvedeno v gotovini ob dostavi paketa v znesku, navedenem na računu. V primeru odstopa od pogodbe skladno s točko 2, bo vračilo plačila izvedeno prek bančnega nakazila. Za to potrebuje podjetje ABOUT YOU SE & Co. KG podatke o potrošnikovem bančnem računu, ki jih lahko potrošnik varno in enostavno shrani na svojem uporabniškem računu. Pridržujemo si pravico do izdaje bona v vrednosti, ki ustreza vrednosti vrnjenega blaga, v primeru, da podatki o bančnem računu niso predloženi kljub večim opomnikom.

9. Cene:

Cene so v EUR in vključujejo zakonsko določen DDV.

10. Pridržek lastninske pravice:

Blago ostane last podjetja do popolnega plačila.

11. Alternativno reševanje sporov:

Podjetje ABOUT YOU SE & Co. KG ni niti dolžno niti pripravljeno sodelovati v postopkih alternativnega reševanja sporov pri potrošniških arbitražnih odborih. V skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov vas obveščamo, da ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora.

11. Pogodbeni jezik / shranjevanje besedila naročila:

Pogodba bo sklenjena v slovenskem jeziku. Besedila naročila ne bomo shranili in do njega ne bo več mogoče dostopati po zaključku postopka naročanja. Vseeno pa si lahko besedilo naročila potrošnik natisne takoj po oddaji naročila.

13. Podatki o dobavitelju


ABOUT YOU SE and Co. KG
Domstraße 10
20095 Hamburg
Nemčija
Registrsko sodišče: Okrajno sodišče Hamburg (Amtsgericht Hamburg)
Registrska številka podjetja: HRA 126781
ID št. za DDV: SI79065716

ki ga zakonito zastopa:

ABOUT YOU Verwaltungs SE
Registrsko sodišče: Okrajno sodišče Hamburg (Amtsgericht Hamburg)
Registrska številka podjetja: HRB 171601
Uprava: Sebastian Betz, Tarek Müller, Hannes Wiese
Predsednik nadzornega sveta: Sebastian Klauke


Prenesi splošne pogoje in določila kot PDF dokument
Natisni splošne pogoje in določila
Prenesi PDF-Reader

>